Waarom Schoolschaken Zwolle?

Schoolschaken Zwolle heeft het doel om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen in Zwolle door alle kinderen vanaf groep 5 te leren schaken als ze dat willen.

Schaken op school heeft namelijk een positieve invloed op de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen. Kinderen die schaken worden beter in kritisch denken en scoren hoger op de 21ste eeuwse vaardigheden dan kinderen die niet schaken op school. Dit leert een kind van schaken:

 • Concentreren
 • Logisch nadenken
 • Problemen oplossen
 • Omgaan met fouten en tegenslagen
 • Zich verdiepen in een ander
 • Ruimtelijk inzicht
 • Creatief denken
 • Zelfregulering
 • Geheugen gebruiken
 • Plannen en vooruit denken
 • Hoofdrekenen
 • Eerst denken en dan pas doen

En dit heeft geleid tot de volgende voordelen volgens de kinderen.

Sinds ik leer schaken…

 • Werk ik harder op school. 83% 83%
 • Kan ik het moeilijkste werk aan als ik het probeer. 81% 81%
 • Ga ik beter om met de meester of juf. 78% 78%
 • Voel ik mij op school succesvoller. 77% 77%
 • Haal ik hogere cijfers. 76% 76%
 • Vind ik leren leuker. 76% 76%
 • Doe ik beter mee in de klas. 74% 74%
 • Heb ik mijn zaakjes beter op orde. 73% 73%
 • Ben ik beter in samenwerken. 71% 71%
 • Ben ik beter in mijn werk organiseren. 69% 69%
 • Ben ik beter in time management. 68% 68%
 • Vind ik school interessanter. 67% 67%
 • Werk ik meer samen met mijn klasgenoten. 67% 67%
 • Vind ik rekenen leuker. 65% 65%
 • Vind ik rekenen interessanter. 63% 63%

De schakende kinderen bleken het in alle vaardigheden beter te doen dan de niet-schakende kinderen. Hun meester en juffen constateerden dat de kinderen echt gegroeid waren. Vooral bij betrokkenheid bij het leren, kritisch denken, creatief denken en probleem oplossen had schaken veel invloed op de ontwikkeling. *

*Zie deze link voor meer informatie over dit meerjarige onderzoek dat is uitgevoerd onder meer dan 1.100 kinderen.

Wat biedt Schoolschaken Zwolle?

 • Een veilige leeromgeving waarin kinderen zich kunnen concentreren
 • Een goede basis voor het ontwikkelen van 21ste -eeuwse vaardigheden
 • Instructie van een ervaren schaker met veel aandacht voor pedagogiek en didactiek
 • Een adaptieve online leeromgeving met uitdagingen op eigen niveau
 • Extra motivatie door het behalen van diploma’s
 • Uitdagende spelletjes op het schaakbord om ontdekkend te leren
 • Elke week de mogelijkheid om te schaken met andere kinderen op hetzelfde niveau